logo-nuvol

Núvol de la Universitat de València

Accedir

Descarregar clients

Android, Windows, Mac, Linux, iOS

(Per Android, pot usar també el APK de Nextcloud que és gratuït)

Documentació

Altres manuals (en anglès):

Altre documentació (en anglès):